Energetické obrazy a mandaly

Meditační a harmonizační obrazy obsahují energetické informace. Tyto energie nám pomáhají uvolnit tělo a mysl při meditaci, relaxaci i nastartování samoléčebného procesu v našem těle.
Každý obraz má v sobě určitou rezonanci záměru, barev i minerálů. Tyto energetické informace nám pomáhají najít správnou cestu v životě. Jsou nástrojem pro práci s nevědomou psychikou a probuzením hlubinných tvůrčích sil lidského ducha. Dodávají nám sílu, harmonizují a uvolňují napětí těla i mysli, pročišťují tělo, vztahy i prostory, působí jako každodenní biorezonátor pro harmonizaci a zlepšení proudu životní energie Čchi (Qi).
Krystaly minerálů jsou do obrazu celkově zakomponovány tak, aby svými jemnými vibracemi prohloubily působení na tělesnou, citovou a rozumovou duševní i duchovní složku. Každý z krystalů má své charakteristické vlastnosti a otevírá bránu k duchovnímu prozření. Krystaly je nutno zasvětit účelu prostřednictvím naprogramování, k němuž je budeme používat.
Obrazy jsou malovány na základě objednávky pro danou osobu. Každý obraz obsahuje poselství pro majitele obrazu i to, jak s ním pracovat. Jedná se tedy o velmi silný biorezonátor.